Varma

Användarguide

Vår årsredovisning finns endast i elektronisk form, men den kan skrivas ut i sin helhet, i färdigt paketerade delar eller i valda avsnitt med hjälp av verktygsmenyn i högra marginalen. I denna guide förklarar vi hur du ska använda den elektroniska årsredovisningen, dess verktygsmeny och materialbanken.

Årsredovisningen består av sex avsnitt: I korthet, Vi tryggar pensionerna, Placeringar, Förvaltning, Bokslut samt Gott arbete.

Avsnittet I korthet innehåller en presentation av bolaget och en summering av år 2013 inklusive grafer och nyckeltal. Här hittar du också verkställande direktör Matti Vuorias översikt och en vision om vår framtid, skriven av Risto Murto, Varmas nya verkställande direktör sedan början av år 2014.

Under Vi tryggar pensionerna hittar du uppgifter om våra centrala affärsfunktioner. Avsnittet Placeringar redogör i detalj för tyngdpunkterna i och avkastningen av vår placeringsverksamhet år 2013. Under Förvaltning finns bland annat en beskrivning av bolagets förvaltnings- och styrningssystem och en utredning över löner och arvoden. Avsnittet Bokslut omfattar styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen samt noterna till bokslutet. Under Gott arbete har vi samlat några exempel på gott arbete från år 2013.

Navigering

I rullgardinsmenyn i huvudnavigeringen kan du enkelt förflytta dig direkt till en viss sida eller till huvudsidan av avsnittet. Du kan också orientera dig fram med hjälp av den avsnittsspecifika navigeringen i vänstra marginalen. Navigeringen syns i sin helhet längst ned på Sidkartan.

Sökfunktioner

Du kan använda sökfunktionen genom att skriva ett ord i sökfältet högst upp.

Ordlista

Längst ned på sidan finns en länk till en ordlista med förklaringar på flera centrala termer.

I den löpande texten är termer som finns i ordlistan understreckade. Genom att föra musen över ett understreckat ord får du fram en förklaringsbox. När du klickar på ordet kommer du till hela ordlistan.

Respons

Du kan berätta vad du tycker om årsredovisningen på responssidan, som du kommer till via balken längst ned.

Verktyg

Lägg till en sida i din rapport

Du kan lägga till sidor i din egen rapport genom att klicka på denna knapp i verktygsbalken. Den sida på vilken du befinner dig kopieras då automatiskt till din rapport. Du kan granska innehållet i rapporten genom att klicka på Sammanställ din egen rapport.

Sammanställ din egen rapport

Hela årsredovisningen och dess olika avsnitt kan laddas ned som PDF-filer. Vissa tabeller kan dessutom laddas ned som Excel-filer. I materialbanken finns också de videoklipp som ingår i Varmas årsredovisning. Du kan också sammanställa en egen rapport som du kan ladda ned som PDF-fil genom att välja enskilda sidor eller avsnitt i navigeringen.

 

Skriv ut

Med denna funktion öppnar du en utskrivbar version av den sida där du befinner dig.

Jämför med år 2012

Du kan öppna motsvarande sida i årsredovisningen för 2012 på en ny flik och jämföra uppgifterna mellan de två åren.

Dela

Med denna funktion kan du dela sidor från årsredovisningen som e-post eller per sociala medier (Twitter, LinkedIn, Facebook och Google+).