Varma

Balansräkning
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
31.12, mn €Noter2013201220132012
AKTIVA
Immateriella tillgångar
Övriga utgifter med lång verkningstid1722,132,122,132,1
Placeringar
Fastighetsplaceringar
Fastigheter och fastighetsaktier142 017,82 126,12 872,83 065,2
Lånefordringar hos företag inom samma koncern14949,31 029,6
2 967,13 155,72 872,83 065,2
Placeringar i företag inom samma koncern
Aktier och andelar i företag inom samma koncern12134,34,30,80,7
Aktier och andelar i intresseföretag1213248,5185,5301,1217,3
252,7189,7301,9218,0
Övriga placeringar
Aktier och andelar1615 374,612 547,415 390,712 562,5
Penningmarknadsinstrument9 911,510 277,29 911,510 277,2
Fordringar på inteckningslån362,6439,5362,6439,5
Övriga lånefordringar181 599,71 935,81 599,71 935,8
27 248,325 199,927 264,525 214,9
30 468,228 545,330 439,128 498,1
Fordringar
Vid direktförsäkringsverksamhet
Hos försäkringstagare179,6153,1179,6153,1
Övriga fordringar
Övriga fordringar396,7630,5412,7632,9
576,3783,6592,3786,1
Övriga tillgångar
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier172,73,42,73,4
Övriga materiella tillgångar170,90,90,90,9
3,64,33,64,3
Kassa och bank620,1717,9606,5717,9
623,7722,2610,1722,2
Aktiva resultatregleringar
Räntor och hyror140,4157,5141,4158,6
Övriga aktiva resultatregleringar20,721,120,921,2
161,2178,5162,3179,8
AKTIVA SAMMANLAGT31 851,430 261,831 825,930 218,3
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
31.12, mn €Noter2013201220132012
PASSIVA
Eget kapital
Garantikapital11,911,911,911,9
Övriga fonder84,580,884,580,8
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder0,40,3-53,7-50,2
Räkenskapsperiodens vinst5,24,323,60,9
26102,097,466,443,4
Minoritetsandel14,114,1
Försäkringsteknisk ansvarsskuld
Premieansvar2317 028,016 250,517 028,016 250,5
Ersättningsansvar2314 371,213 516,214 371,213 516,2
31 399,129 766,631 399,129 766,6
Skulder
Av direktförsäkringsverksamhet9,98,39,98,3
Övriga skulder321,1369,3316,8365,7
331,0377,6326,7374,0
Passiva resultatregleringar19,320,119,520,2
PASSIVA SAMMANLAGT31 851,430 261,831 825,930 218,3