Varma

12. Placeringar i företag inom samma koncern och i intresseföretag, moderbolaget
31.12.2013, mn €
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Anskaffningsutgift 1.14,3
Anskaffningsutgift 31.124,3
Aktier och andelar i intresseföretag
Anskaffningsutgift 1.1185,5
Ökningar63,0
Anskaffningsutgift 31.12248,5
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
AndelAndelBokförings-
av allaav allavärde
31.12.2013Hemortaktierröstermn €
Tieto Esy AbHelsingfors14,4 %50,1 %0,9
Osakevarma OyHelsingfors100,0 %100,0 %3,3
4,3
Bostads- och fastighetsbolag1 560,6
Aktier och andelar i intresseföretag
AndelAndelBokförings-
av allaav allavärde
31.12.2013Hemortaktierröstermn €
Finnprotein OyNykarleby33,0 %33,0 %0,0
NV Kiinteistösijoitus OyHelsingfors45,0 %45,0 %0,0
Realia Holding OyHelsingfors20,6 %20,6 %7,7
SATO OyjHelsingfors45,7 %45,7 %149,5
Technopolis OyjUleåborg24,0 %24,0 %83,0
VVT Kiinteistösijoitus OyHelsingfors40,0 %40,0 %0,0
Försäkringsaktiebolaget GarantiaHelsingfors30,5 %30,5 %8,4
248,5
Bostads- och fastighetsbolag11,4