Varma

13. Placeringar i företag inom samma koncern och i intresseföretag, koncernen
31.12.2013, mn €
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Anskaffningsutgift 1.10,7
Ökningar0,4
Minskningar-0,3
Anskaffningsutgift 31.120,8
Aktier och andelar i intresseföretag
Anskaffningsutgift 1.1217,3
Ökningar84,3
Minskningar-0,4
Anskaffningsutgift 31.12301,1
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
AndelAndelBokförings-
av allaav allavärde
31.12.2013Hemortaktierröstermn €
Tieto Esy AbHelsingfors14,4 %50,1 %0,8
0,8
Aktier och andelar i intresseföretag
AndelAndelBokförings-
av allaav allavärde
31.12.2013Hemortaktierröstermn €
Finnprotein OyNykarleby33,0 %33,0 %0,0
NV Kiinteistösijoitus OyHelsingfors45,0 %45,0 %0,0
Realia Holding OyHelsingfors20,6 %20,6 %5,7
SATO OyjHelsingfors45,7 %45,7 %202,8
Technopolis OyjUleåborg24,0 %24,0 %83,2
VVT Kiinteistösijoitus OyHelsingfors40,0 %40,0 %0,0
Försäkringsaktiebolaget GarantiaHelsingfors30,5 %30,5 %9,4
301,1
Bostads- och fastighetsbolag22,6