Varma

14. Förändringar i fastighetsplaceringar
ModerbolagetModerbolagetKoncernen
FastigheterLånefordringarFastigheter
ochhos företagoch
fastighets-inom sammafastighets-
31.12.2013, mn €aktierkoncernaktier
Anskaffningsutgift 1.12 516,11 029,64 210,1
Ökningar49,158,870,4
Minskningar-81,3-139,1-138,7
Anskaffningsutgift 31.122 484,0949,34 141,9
Ackumulerade avskrivningar 1.1-193,8-970,4
Ackumulerade avskrivningar på sålda objekt3,432,0
Avskrivningar under räkenskapsperioden-18,2-96,4
Ackumulerade avskrivningar 31.12-208,5-1 034,8
Nedskrivningar 1.1-212,8-191,1
Nedskrivningar på sålda objekt3,63,7
Nedskrivningar under räkenskapsperioden-67,2-63,1
Återförda nedskrivningar2,5
Nedskrivningar 31.12-273,8-250,5
Uppskrivningar 1.116,616,6
Uppskrivningar av sålda objekt-0,4-0,4
Uppskrivningar 31.1216,216,2
Bokföringsvärde 31.122 017,8949,32 872,8