Varma

15. Fastighetsplaceringar i eget bruk
31.12.2013, mn €ModerbolagetKoncernen
Återstående anskaffningsutgift84,484,4
Bokföringsvärde84,484,4
Gängse värde98,898,8