Varma

17. Förändringar i immateriella och materiella tillgångar, moderbolaget
ImmateriellaMateriella
tillgångartillgångar
övriga utgifterMateriellaÖvriga
med långtillgångarmateriella
31.12.2013, mn €verkningstidInventariertillgångarSammanlagt
Anskaffningsutgift 1.153,67,40,961,9
Slutligt avskrivna föregående år-0,3-0,4-0,7
Ökningar0,20,20,00,5
Minskningar-2,0-2,0
Anskaffningsutgift 31.1251,57,20,959,6
Ackumulerade avskrivningar 1.1-21,5-4,0-25,5
Slutligt avskrivna föregående år0,30,40,7
Avskrivningar under räkenskapsperioden-8,2-0,9-9,2
Ackumulerade avskrivningar 31.12-29,4-4,5-33,9
Bokföringsvärde 31.12.201322,12,70,925,7
Bokföringsvärde 31.12.201232,13,40,936,4
Koncernsiffrorna är identiska med moderbolagets siffror.