Varma

18. Övriga lånefordringar specificerade enligt säkerhet
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
31.12, mn €2013201220132012
Bankgaranti538,5841,7538,5841,7
Borgen312,4337,2312,4337,2
Övrig säkerhet748,8756,9748,8756,9
Återstående anskaffningsutgift sammanlagt1 599,71 935,81 599,71 935,8