Varma

19. Pensionslånefordringar sammanlagt enligt post i balansräkningen
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
31.12, mn €2013201220132012
Fordringar på inteckningslån295,5364,2295,5364,2
Övriga lånefordringar813,51 157,0813,51 157,0
Återstående anskaffningsutgift sammanlagt1 109,01 521,21 109,01 521,2