Varma

20. Närståendelån
ModerbolagetModerbolaget
31.12, mn €20132012
Lån till koncernbolag856,3982,6
Lånetiden är i regel högst 15 år.
Räntan är i regel bunden till fast ränta eller beräkningsränta.