Varma

21. Derivat
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
31.12, mn €2013201220132012
Övriga fordringar
Förskottsavgifter för optionskontrakt19,945,119,945,1
Aktiva resultatregleringar
Räntefordringar på derivat
Övriga skulder
Förskottsavgifter för optionskontrakt18,76,518,76,5
Värdeförändringar på derivat23,737,423,737,4