Varma

22. Skulder till företag inom samma koncern
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
31.12, mn €2013201220132012
Övriga skulder0,60,60,60,6