Varma

23. Försäkringsteknisk ansvarsskuld
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
31.12, mn €2013201220132012
Premieansvar
Framtida pensioner14 901,114 908,514 901,114 908,5
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar1 301,21 072,81 301,21 072,8
Fördelat tilläggsförsäkringsansvar105,978,7105,978,7
Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar719,7190,4719,7190,4
Premieansvaret sammanlagt17 028,016 250,517 028,016 250,5
Ersättningsansvar
Löpande pensioner13 253,012 408,613 253,012 408,6
Utjämningsbelopp1 118,11 107,61 118,11 107,6
Ersättningsansvar sammanlagt14 371,213 516,214 371,213 516,2
Försäkringsteknisk ansvarsskuld sammanlagt31 399,129 766,631 399,129 766,6