Varma

26. Eget kapital
ModerbolagetKoncernen
31.12, mn €20132013
Garantikapital11,911,9
Övriga fonder 1.180,880,8
Överföring från vinsten år 20123,73,7
Övriga fonder 31.1284,584,5
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder4,7-49,4
Överföring till säkerhetsfonden-3,7-3,7
Utdelat i form av ränta på garantikapital-0,6-0,6
Överföring till styrelsens disposition-0,1-0,1
0,4-53,7
Räkenskapsperiodens vinst5,223,6
Eget kapital sammanlagt102,066,4