Varma

27. Fördelning av eget kapital efter föreslagen vinstutdelning
Moderbolaget
31.12, mn €2013
Garantikapitalägares andel
Garantikapital11,9
Föreslagen vinstutdelning till garantikapitalsägare0,6
Försäkringstagarnas andel89,5
Sammanlagt102,0