Varma

28. Såsom vinst utdelningsbara medel
Moderbolaget
31.12, mn €2013
Räkenskapsperiodens vinst5,2
Övrigt eget kapital
Övriga fonder84,5
Vinst från tidigare räkenskapsperioder0,484,9
Såsom vinst utdelningsbara medel sammanlagt90,1