Varma

29. Garantikapital
Garanti-
31.12, milj. €Antalkapitalet
Mandatum Livförsäkringsaktiebolaget142,4
Sampo Abp579,6
7111,9