Varma

Noter till resultaträkningen
1. Premieinkomst
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2013201220132012
Direktförsäkring
Basförsäkring enligt ArPL
Arbetsgivarens andel3 095,03 072,13 095,03 072,1
Arbetstagarens andel970,6962,7970,6962,7
4 065,64 034,74 065,64 034,7
Tilläggspensionsförsäkring enligt APL5,46,35,46,3
Försäkring enligt minimivilloren i FöPL187,2189,7187,2189,7
4 258,14 230,84 258,14 230,8
Återförsäkring0,00,00,00,0
Premieinkomst före återförsäkrares andel4 258,14 230,84 258,14 230,8
Återförsäkrares andel-0,2-0,1-0,2-0,1
Premieinkomst 1)4 258,04 230,74 258,04 230,7
Kreditförluster på premiefordringar
ArPL17,614,617,614,6
FöPL1,81,81,81,8
19,416,419,416,4
1)Med avdrag för kreditförluster