Varma

2. Utbetalda ersättningar
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2013201220132012
Direktförsäkring
Utbetalats till pensionstagare
Basförsäkring enligt ArPL4 441,64 168,14 441,64 168,1
Tilläggspensionsförsäkring enligt APL101,0100,8101,0100,8
Försäkring enligt minimivillkoren i FöPL243,4230,9243,4230,9
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL0,70,60,70,6
4 786,74 500,54 786,74 500,5
Mottagen ersättning för ansvarsfördelning 1)
ArPL-pensioner-115,4-151,7-115,4-151,7
FöPL-pensioner-39,8-33,7-39,8-33,7
Andel av premien för arbetslöshetsförsäkringsfonden och av kostnadsfördelningen för pensionsdelar som tillvuxit under perioder utan lön-172,4-141,7-172,4-141,7
Statens FöPL-andel-13,2-5,7-13,2-5,7
Statens StPEL-ersättning-0,2-0,1-0,2-0,1
-341,1-332,9-341,1-332,9
Återförsäkring-0,00,0-0,00,0
4 445,64 167,64 445,64 167,6
Kostnader för handläggning av ersättningar37,548,337,548,3
Kostnader för verksamhet för upprätthållande av
arbetsförmågan 2)
6,56,56,56,5
Utbetalda ersättningar före återförsäkrares andel4 489,74 222,54 489,74 222,5
Återförsäkrares andel-0,1-0,1-0,1-0,1
Utbetalda ersättningar sammanlagt4 489,64 222,44 489,64 222,4
1)I betald/mottagen ersättning för ansvarsfördelning inkluderas inte premieandelen för arbetslöshetsförsäkringsfonden, kostnadsfördelningen för pensionsdelar som tillvuxit under perioder utan lön, andelen för statens FöPL-andel eller StPEL-ersättning.
2) Under åren 2000-2013 uppgick de delar för hantering av risken för arbetsoförmåga som ingår i Varmas premieinkomst till sammanlagt 67 miljoner euro, och de användes till 98 procent till arbetshälsoprojekt som en del av ersättningskostnaderna. År 2013 uppgick hanteringsdelarna till 5,4 miljoner euro och överföringen till ersättningskostnader var 6,5 miljoner euro.