Varma

3. Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2013201220132012
Intäkter av placeringsverksamheten
Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern
Utdelningsintäkter0,40,4
0,40,4
Intäkter av placeringar i intresseföretag
Utdelningsintäkter17,213,4
17,213,4
Intäkter av fastighetsplaceringar
Ränteintäkter
Koncernbolag47,142,1
Övriga0,90,7
Övriga intäkter293,3298,1319,4322,2
340,4340,1320,3322,9
Intäkter av övriga placeringar
Utdelningsintäkter384,9421,8385,1421,9
Ränteintäkter391,4365,2391,4365,2
Övriga intäkter1 060,7602,91 060,7602,9
1 837,11 389,91 837,21 390,0
2 195,11 743,92 157,51 712,9
Återförda nedskrivningar227,4326,7227,4326,7
Försäljningsvinster1 393,11 365,11 395,11 364,6
Sammanlagt3 815,63 435,73 780,03 404,2
Kostnader för placeringsverksamheten
Kostnader för fastighetsplaceringar-182,1-183,0-89,9-88,0
Kostnader för övriga placeringar-663,9-943,6-663,9-943,6
Räntekostnader-1,3-0,7-1,3-0,7
-847,4-1 127,3-755,1-1 032,4
Nedskrivningar och avskrivningar
Nedskrivningar-536,4-490,3-481,4-485,2
Byggnadsavskrivningar enligt plan-18,2-18,8-149,8-109,7
-554,6-509,1-631,2-594,9
Försäljningsförluster-462,9-925,7-462,9-925,7
Sammanlagt-1 864,8-2 562,2-1 849,2-2 553,0
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen1 950,7873,51 930,8851,2