Varma

4. Posten "Driftskostnader" i resultaträkningen
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2013201220132012
Utgifter för anskaffning av försäkringar
Provisioner för direktförsäkringen1,51,51,51,5
Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar9,88,99,88,9
11,310,311,310,3
Kostnader för handläggning av försäkringar37,336,337,336,3
Förvaltningskostnader
Lagstadgade avgifter
PSC:s kostnadsdel10,18,310,18,3
Justitieförvaltningsavgift1,11,11,11,1
Tillsynsavgift till Finansinspektionen0,60,60,60,6
11,810,011,810,0
Övriga förvaltningskostnader15,315,415,315,4
75,672,075,672,0