Varma

5. Totala driftskostnader enligt funktion
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2013201220132012
Utbetalda ersättningar
Kostnader för handläggning av ersättningar37,548,337,548,3
Kostnader för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan6,56,56,56,5
44,154,844,154,8
Driftskostnader75,672,075,672,0
Kostnader för skötseln av placeringsverksamheten
Kostnader för fastighetsplaceringar4,35,14,35,1
Kostnader för övriga placeringar18,716,718,716,7
23,021,823,021,8
Totala driftskostnader sammanlagt142,7148,7142,7148,7