Varma

6. Personalkostnader
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2013201220132012
Löner och arvoden37,937,037,937,0
Pensionskostnader6,76,76,76,7
Övriga lönebikostnader4,54,64,54,6
Sammanlagt49,148,349,148,3