Varma

8. Revisorsarvoden
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2013201220132012
KPMG Oy Ab
Revisionsarvoden0,20,20,20,2
Skatterådgivning0,00,00,00,0
Övriga arvoden0,10,10,10,1
Övriga samfund
Skatterådgivning0,10,00,10,0