Varma

Omkostnadsresultat
mn €20132012201120102009
Omkostnadsdelar som ingår i försäkringsavgiften126,6125,4122,2123,0110,2
Andelar av avgiften som står till förfogande för täckande av driftskostnader förorsakade av ersättningsavgöranden5,85,85,54,94,6
Övriga intäkter0,90,40,81,21,0
Omkostnadsinkomst sammanlagt133,3131,5128,5129,0115,8
Funktionsspecifika driftskostnader 1)-101,3-110,3-93,2-93,7-93,1
Driftskostnader sammanlagt-101,3-110,3-93,2-93,7-93,1
Omkostnadsresultat32,021,235,335,422,7
Driftskostnader i % av omkostnadsinkomsten7684737380

1) Exklusive driftskostnader för placeringsverksamheten och för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan samt lagstadgade avgifter.

 

 

 

Verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan
31.12., milj. €20132012201120102009
Premieinkomst; avgiftsdel för hantering av risken för arbetsoförmåga5,45,45,35,04,1
Ersättningskostnader; omkostnader för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan6,56,57,76,03,9
Omkostnader för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan/
Avgiftsdel för hantering av risken för arbetsoförmåga, %
121,0121,9144,9120,196,0