Varma

Resultatanalys
31.12, mn €20132012201120102009
Resultatets uppkomst
Försäkringsrörelsens resultat14,5-9,2-35,0145,111,6
Placeringsverksamhetens resultat till gängse värde1 511,91 189,4-1 378,01 874,02 151,1
+Nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värde3 160,12 492,4-711,03 277,83 551,1
-Avkastningskrav på ansvarsskulden-1 648,3-1 303,0-667,1-1 403,9-1 400,1
Omkostnadsresultat32,021,235,335,422,7
Totalresultat1 558,51 201,4-1 377,72 054,52 185,3
Disposition av resultatet
till förändring av solvensen1 453,51 123,4-1 450,71 965,42 124,3
till förändring av utjämningsbeloppet10,5-12,6-38,1142,18,3
till förändring av det ofördelade tilläggs-
försäkringsansvaret
228,4-483,4-753,1-324,91 038,7
till förändring av värderings-
differenserna
1 209,31 615,0-664,62 143,91 073,9
till räkenskapsperiodens vinst5,24,35,04,33,3
till överföringar till kundåterbäringar105,078,073,089,061,0
till komplettering av det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret0,00,00,00,00,0
Sammanlagt1 558,51 201,4-1 377,72 054,42 185,3