Varma

Solvens
Solvenskapitalet och dess gränser (i % av den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen)20132012201120102009
Solvensgräns14,511,89,913,39,0
Solvenskapitalets maximibelopp 1)57,847,139,653,236,1
Solvenskapital före utjämningsbelopp 2)27,7
Solvenskapitalet (solvensgrad) 3)31,628,024,830,824,9

1) Verksamhetskapitalets maximibelopp till och med 2012.
2) Redovisas från och med 2013.
3) Verksamhetskapitalet till och med 2012 beräknat utifrån vid tidpunkten gällande bestämmelser (motsvarande princip gäller även andra solvensnyckeltal).