Varma

Resultaträkning
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €Noter2013201220132012
Försäkringsteknisk kalkyl
Premieinkomst14 258,04 230,74 258,04 230,7
Intäkter av placeringsverksamheten33 815,63 435,73 780,03 404,2
Ersättningskostnader
Utbetalda ersättningar2-4 489,6-4 222,4-4 489,6-4 222,4
Totalförändring i ersättningsansvaret-855,0-630,1-855,0-630,1
-5 344,6-4 852,4-5 344,6-4 852,4
Förändring i premieansvaret
Totalförändring-777,5-171,0-777,5-171,0
-777,5-171,0-777,5-171,0
Driftskostnader4-75,6-72,0-75,6-72,0
Kostnader för placeringsverksamheten3-1 864,8-2 562,2-1 849,2-2 553,0
Försäkringstekniskt resultat11,08,8-9,0-13,6
Annan än försäkringsteknisk kalkyl
Försäkringstekniskt resultat11,08,8-9,0-13,6
Andel av intresseföretagens vinst38,418,9
Inkomstskatter för den egentliga verksamheten
Skatter för räkenskapsperioden-5,8-4,4-5,8-4,4
Vinst av egentlig verksamhet efter skatter5,24,323,60,9
Minoritetsandelen av räkenskapsperiodens resultat0,00,0
Räkenskapsperiodens vinst5,24,323,60,9