Varma

Styrelsens förslag till disposition av vinsten
Medel utdelningsbara såsom vinst enligt noterna till bokslutet90 093 789,57euro
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst disponeras enligt följande:5 235 243,99euro
till säkerhetsfonden (fri fond) överförs4 500 000,00euro
på garantikapitalet betalas ränta 641 766,73euro
till styrelsens disposition överförs60 000,00euro
på vinst- och förlustkontot lämnas33 477,26euro
Helsingfors den 13 februari 2014
Kari Jordan, styrelseordförande
Jari PaasikiviAntti PalolaRiku Aalto
Mikael AroJohanna IkäheimoAri Kaperi
Lasse LaatunenPetri NiemisvirtaKarsten Slotte
Kai TelanneVeli-Matti TöyryläRisto Murto, verkställande direktören