Varma

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013

  • Totalresultatet var 1 558 (1 201) miljoner euro, och balansomslutningen enligt gängse värden 38,3 (35,7) miljarder euro.
  • Varma hade alltjämt den starkaste solvensen i branschen, 9 140 (7 716) miljoner euro, dvs. 31,6 (28,0) procent av ansvarsskulden.
  • Avkastningen av placeringarna var 9,0 (7,7) procent, och placeringarnas marknadsvärde 37,7 (34,4) miljarder euro.
  • Bolagets omkostnadsresultat var 32,0 (21,2) miljoner euro.