Varma

Bolagets förvaltning

På Varmas bolagsstämma innehas rösträtten enligt följande: försäkringstagarna cirka 78 procent, de försäkrade cirka 20 procent samt ägaren av garantikapitalet, Sampokoncernen, cirka 2 procent.

På bolagets ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2013 invaldes följande personer till nya ledamöter i förvaltningsrådet: Petri Castrén, Lauri Peltola, Juhani Pitkäkoski, Arja Talma, Leena Vainiomäki och Satu Wrede. Som ledamöter i förvaltningsrådet fortsätter Juri Aaltonen, Martti Alakoski, Berndt Brunow, Erkki Etola, Stig Gustavson, Tauno Heinola, Tapio Korpeinen, Tapio Kuula, Päivi Kärkkäinen, Olli Luukkainen, Ilkka Nokelainen, Jari Paasikivi, Hannu Penttilä, Pertti Saarela, Kari Sairo, Mika Seitovirta, Saana Siekkinen, Antti Sippola, Jorma J. Takanen, Kari Virta, Anssi Vuorio och Göran Åberg.

På förvaltningsrådets sammanträde valdes Tapio Kuula till ordförande samt Martti Alakoski till vice ordförande.

På bolagets ordinarie bolagsstämma valdes CGR Raija-Leena Hankonen och CGR Petri Kettunen till revisorer, medan CGR Paula Pasanen och CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab valdes till revisorssuppleanter.

På sitt sammanträde den 3 december 2013 beslöt förvaltningsrådet att omvälja följande personer som stod i tur att avgå från styrelsen: Johanna Ikäheimo, Kari Jordan och Veli-Matti Töyrylä. Petri Niemisvirta, Jari Paasikivi och Antti Palola valdes till nya ledamöter. Styrelseordförande var Sakari Tamminen och vice ordförande Kari Jordan och Mikko Mäenpää.

Varmas styrelse utnämnde vid sitt sammanträde den 22 augusti 2013 ekonomie doktor Risto Murto till verkställande direktör från och med 1.1.2014. Styrelsen utnämnde den 9 oktober 2013 politices magister Reima Rytsölä till direktör med ansvar för bolagets placeringsfunktion från och med 1.1.2014.

På sitt konstituerande möte den 31 januari 2014 valde Varmas styrelse Kari Jordan till ordförande samt Jari Paasikivi och Antti Palola till vice ordförande.

Varma har på sin webbplats publicerat en aktuell utredning om förvaltnings- och styrningssystem som grundar sig på rekommendationerna i den finska koden för bolagsstyrning. Varma ger ut en delårsrapport varje kvartal. Bolaget vill att dess offentliga ekonomiska rapportering ska vara transparent och förenlig med bästa praxis.