Varma

Personalen

I tabellen nedan redogörs för det genomsnittliga antalet anställda och de utbetalda lönerna under räkenskapsperioden.

20132012201120102009
Medelantal anställdaModerbolaget565572588601615
Löner och arvoden, mn euroModerbolaget37,937,039,536,934,3

Medelantalet anställda i Tieto Esy Ab, som fogats till koncernbokslutet genom kapitalandelsmetoden, var 88 år 2013.

I slutet av året arbetade 63 procent av de anställda på avdelningarna för pensionsförsäkring och kundservice, 12 procent inom placeringsfunktionerna och 25 procent inom de övriga funktionerna.