Varma

Övriga risker

Den realekonomiska utvecklingen antas bli svag under de närmaste åren. Finlands export återhämtar sig med fördröjning, och vi kämpar med stora utmaningar inom både näringsstrukturen och den offentliga ekonomin.

I takt med de växande strukturella utmaningarna i Finlands ekonomi ökar också risken för att finansieringsbalansen i arbetspensionssystemet försvagas på lång och medellång sikt, i synnerhet om resultaten av 2017 års pensionsreform inte uppfyller målen för ett ekonomiskt och socialt hållbart pensionssystem. Den rådande ekonomiska krisen medför dessutom en risk för att arbetspensionsbranschen måste regleras på ett sätt som leder till ökade kostnader.

I hanteringen av dessa risker samarbetar Varma med sina intressegrupper och andra aktörer i branschen och utvecklar sina processer för att ha beredskap att i sin egen verksamhet i tid reagera på eventuella förändringar i arbetspensionssystemet.