Varma

Ledamöter i förvaltningsrådet

Presidium

 • Tapio Kuula
  • Ordförande
  • f. 1957
  • Verkställande direktör, Fortum Abp
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Martti Alakoski
  • Vice ordförande
  • f. 1953
  • Ordförande, Elbranschernas fackförbund rf
  • Mandatperioden utgår 2016
 • Jari Paasikivi
  • Vice ordförande
  • f. 1954
  • Verkställande direktör, Oras Invest Ab
  • Mandatperioden utgår 2015*

   

  * Ledamotskapet upphörde 31.12.2013; Jari Paasikivi har valts till styrelseledamot i Varma från 1.1.2014.

Ledamöter

 • Juri Aaltonen
  • f. 1969
  • Ordförande, Tjänstemannaförbundet för specialbranscher ERTO rf
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Berndt Brunow
  • f. 1950
  • Styrelseordförande, Oy Karl Fazer Ab
  • Mandatperioden utgår 2016
 • Petri Castrén
  • f. 1962
  • Finansdirektör, Kemira Oyj
  • Mandatperioden utgår 2016
 • Erkki Etola
  • f. 1945
  • Verkställande direktör, Oy Etola Ab, Oy Etra Ab och Tiiviste Group Oy
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Stig Gustavson
  • f. 1945
  • Bergsråd
  • Styrelseordförande, Konecranes Abp
  • Mandatperioden utgår 2016
 • Tauno Heinola
  • f. 1953
  • Verkställande direktör, ABB Oy
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Tapio Korpeinen
  • f. 1963
  • Ekonomi- och finansdirektör samt direktör, UPM Energy
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Päivi Kärkkäinen
  • f. 1955
  • Chefdirektör, Stiftelsen för Finlands Nationalopera
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Olli Luukkainen
  • f. 1957
  • Ordförande, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
  • Mandatperioden utgår 2016
 • Ilkka Nokelainen
  • f. 1957
  • Huvudförtroendeman, Stora Enso Oyj
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Lauri Peltola
  • f. 1963
  • Landschef, Finland, Stora Enso Oyj
  • Mandatperioden utgår 2016
 • Hannu Penttilä
  • f. 1953
  • Verkställande direktör, Stockmann Oyj Abp
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Juhani Pitkäkoski
  • f. 1958
  • Verkställande direktör, Caverion Abp
  • Mandatperioden utgår 2016
 • Pertti Saarela
  • f. 1957
  • Verkställande direktör, Finrail Oy
  • Mandatperioden utgår 2016
 • Kari Sairo
  • f. 1955
  • Ekonomichef, Metallarbetarförbundet rf
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Mika Seitovirta
  • f. 1962
  • Verkställande direktör, Outokumpu Abp
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Saana Siekkinen
  • f. 1972
  • Utvecklingsdirektör, Servicefacket PAM rf
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Antti Sippola
  • f. 1955
  • Direktör, SOK:s affärsverksamhet, SOK-koncernen
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Jorma J. Takanen
  • f. 1946
  • Styrelseordförande, Sievi Capital Oyj
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Arja Talma
  • f. 1962
  • Direktör med ansvar för handelsplatser och placeringar, Kesko Abp
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Leena Vainiomäki
  • f. 1961
  • Direktör med ansvar för företagskunder, Danske Bank Abp
  • Mandatperioden utgår 2016
 • Kari Virta
  • f. 1970
  • Verkställande direktör, ISS Palvelut Oy
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Anssi Vuorio
  • f. 1965
  • Direktör för ict- och kommunikationssektorn, Fackförbundet Pro
  • Mandatperioden utgår 2014
 • Satu Wrede
  • f. 1954
  • Styrelseordförande, Metroauto Gruppen Ab
  • Mandatperioden utgår 2015
 • Göran Åberg
  • f. 1956
  • Verkställande direktör, Oy Schenker East Ab
  • Mandatperioden utgår 2016

Mandatperioder som upphört vid den ordinarie bolagsstämman 21.3.2013

 • Ilkka Hallavo
  • f. 1956

 • Riitta Laitasalo
  • f. 1955
 • Antti Piippo
  • f. 1947
 • Markus Rauramo
  • f. 1968