Varma

Konsultativa nämnden för pensionsärenden

Konsultativa nämnden för pensionsärenden består av representanter för Varma och arbetsmarknadsorganisationerna. Nämnden ger rekommendationer som berör invalidpensioner.

Ordförande Jyrki Rasi, pensionsdirektör, Varma

Vice ordförande Jukka Kivekäs, överläkare, Varma

Antti Tanskanen, sakkunnig, Finlands Näringsliv EK

Saana Siekkinen, utvecklingsdirektör, Servicefacket PAM rf

Juhani Siira, förbundssekreterare, Pappersarbetareförbundet rf

Riitta Työläjärvi, social- och hälsovårdspolitisk sakkunnig, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf

Anja Uljas, utvecklingsdirektör, Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry

Riitta Wärn, sakkunnig, Finlands Näringsliv EK

 

I nämndens möten deltar från Varma även Arto Hartikainen, direktör för pensionstjänster, och Kari Ahtiainen, chef för avgöranden.