Varma

Konsultativa nämnden för pensionstagare

Syftet med konsultativa nämnden för pensionstagare är att utveckla samarbetet mellan Varma och pensionstagarna. Nämnden består av pensionstagare runtom i Finland samt sakkunnigledamöter. Varmas styrelse utnämner ledamöterna för tre år i sänder

Hemmo Auvinen

Kari Halme

Aulikki Kananoja, sakkunnigledamot

Pirkko Lahti

Marjatta Leppänen

Pekka Luoma

Heikki Malin

Pekka Merenheimo

Tarja Nyman, vice ordförande

Maj-Len Remahl

Hannu Roine

Risto Siivola

Venho Takkinen

Sakari Tola, sakkunnigledamot

Hilppa Vienonen

Antti Viinikka, ordförande