Varma

Ledningsgruppen

Matti Vuoria

Verkställande direktör

f. 1951, vicehäradshövding, kandidat i humanistiska vetenskaper

Central arbetserfarenhet:

Heltidsanställd styrelseordförande, Fortum Abp 1998–2003; Kanslichef, handels- och industriministeriet 1992–1998

Vice styrelseordförande i Sampo Abp, I vice styrelseordförande i Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, styrelseledamot i Stora Enso Oyj och Finansbranschens Centralförbund samt styrelseordförande i Värdepappersmarknadsföreningen.

Verkställande direktör sedan 2004–2013

Matti_vuoria.jpg

Risto Murto

Vice verkställande direktör
Ställföreträdare för verkställande direktören
Direktör, Placeringar

f. 1963, ekonomie doktor

Central arbetserfarenhet:

Direktör, placeringsfunktionen, Varma 2006–2010; Verkställande direktör, Opstock Oy 2000–2005; Direktör, Opstock Oy 1997–2000

Styrelseordförande i NV Kiinteistösijoitus Oy och VVT Kiinteistösijoitus Oy, vice styrelseordförande i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva och VVO-koncernen Abp samt styrelseledamot i Nokian Renkaat Oyj.

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2006

Varmas styrelse har den 22 augusti 2013 utnämnt Risto Murto till verkställande direktör från och med 1.1.2014.

Risto_murto_2.jpg

Eija Kaipainen-Perttula

Direktör, Försäkringstjänster och utvecklingsverksamhet

f. 1958, filosofie magister

Central arbetserfarenhet:

Direktör för försäkrings- och storkundskontakter, Varma 2006–2007; Försäkringsdirektör, Varma 2002–2006, Avdelningschef, Försäkringsteknik, Varma 1998–2002, Avdelningschef, Försäkringsteknik, Pensions-Varma 1995–1998

Styrelseledamot i Pensionsskyddscentralen, Utvecklingsstiftelsen för försäkringskunskap och Finska finans- och försäkringsbranschens förlag Ab FINVA

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2007

Eija_kaipainen-perttula.jpg

Timo Kaisanlahti

Direktör, Administration

f. 1962, juris doktor, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:

Konsultativ tjänsteman, Finansministeriet 2004‒2005; Konsultativ tjänsteman, Trafikministeriet 2003-2004; Jurist, KLegal Oy 2003; Jurist, Varma-Sampo 2001–2002; Konsultativ tjänsteman, Handels- och industriministeriet 1996–2000

Ordförande i bokföringsnämnden och styrelseordförande i Osakevarma Oy

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2007

Timo_kaisanlahti.jpg

Tiina Kurki

Direktör, Dataadministration

f. 1961, Master of Business Administration

Central arbetserfarenhet:

BCIO, Nordea Bank Finland Abp 2011–2012; Ledningsuppdrag inom Group IT-dataadministrationen, Nordea Bank Finland Abp 2008–2011; Vice President, TietoEnator Abp 2002–2008; Avdelningschefs- och expertuppgifter, TietoEnator Abp 1986–2002

Styrelseordförande i Tieto Esy Ab och ersättare i Arek Oy:s styrelse

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012

Tiina_kurki.jpg

Ville-Veikko Laukkanen

Direktör, Kundkontakter

f. 1970, juris kandidat

Central arbetserfarenhet:

Direktör, ledamot i ledningsgruppen, Nordea Bank Finland Abp 2010–2012; Landschef, Tryg Finland/Nordea Skadeförsäkring 2003–2010; Direktör, Tryg Finland/Nordea Skadeförsäkring 2001–2003; Direktör, AIG Europe S.A. Finland 1999–2001; Jurist, Försäkringsaktiebolaget Sampo 1996–1999; Finansbranschens centralförbund, medlem i direktionen för skadeförsäkring 2006–2010; Nordea Fondbolag Finland Ab, styrelseledamot 2010–2011

Styrelseledamot i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012

Ville_veikko_laukkanen.jpg

Pasi Mustonen

Direktör, Aktuariefunktionen

f. 1964, filosofie magister, SGF

Central arbetserfarenhet:

Aktuarie, Varma-Sampo 1998–2001; Aktuarie, Pensions-Sampo 1996–1998

Medlem i Pensionsskyddscentralens representantskap

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2004

Pasi_mustonen.jpg

Pekka Pajamo

Direktör, Ekonomiförvaltning

f. 1962, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:

KPMG Oy Ab 1988-2012: CGR-revisor 1993–2012, partner 1998–2012

Vice styrelseordförande i Arek Oy och Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö, styrelseledamot i Finlands Nationaloperas Stiftelse och Varmas fastighetsbolag

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012

Pekka_pajamo2.jpg

Satu Perälampi

Direktör, Kommunikation

f. 1970, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:

Direktör, koncernkommunikation och investerarrelationer, Pöyry Oyj 2007–2009; Chef, investerarrelationer, Pöyry Oyj 2000–2007

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2009

Satu_peralampi.jpg

Jyrki Rasi

Direktör, Pensionstjänster

f. 1966, vicehäradshövding

Central arbetserfarenhet:

Avdelningschef, Varma 1999–2006; Jurist, Pensions-Sampo 1996–1998

Styrelseledamot i Tieto Esy Ab 

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2007

Jyrki_rasi.jpg

Mari Laine

Personalrepresentant

f. 1974, tradenom

Central arbetserfarenhet:

ArPL-avgiftsexpert, Varma 2005–

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2010

Mari_laine.jpg

Tuomas Virtanen

Personalrepresentant

f. 1974, tradenom

Central arbetserfarenhet:

Programansvarig, projektchef TietoEnator Esy 1998–2009; Huvudplanerare, Pensionstjänster, Varma 2009–

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012

Tuomas_virtanen.jpg

 

Ny ledamot i ledningsgruppen från 1.1.2014 (styrelsens beslut 10.10.2013):

Reima Rytsölä
Direktör, Placeringar
f. 1969, Politices magister, CEFA, AMP
Central arbetserfarenhet:
Direktör för bankrörelsen, ansvar för stora företags- och institutionskunder på koncernnivå, Pohjola Bank Abp, 2008–2013
Arbete inom placeringsverksamheten och som chef vid Pohjola Bank Abp och dess dotterbolag, 1998–2007

 

Varmas chefsmatematiker är Pasi Mustonen. Bolagets överläkare är Jukka Kivekäs.