Varma

Styrelseledamöter

Sakari Tamminen

Ordförande

f. 1953, bergsråd, ekonomie magister

Verkställande direktör för Rautaruukki Abp, styrelseledamot i Varma sedan 2008

Ordförande i Finlands stål- och metallproducenters förening rf, vice styrelseordförande i Sanoma Abp, styrelseledamot i Teknologiindustrin rf, Näringslivets delegation EVA, Näringslivets forskningsinstitut ETLA och World Steel Association samt vice ordförande i European Steel Association (EUROFER).*

Ledamotskapet upphörde 31.12.2013.

Sakari_tamminen.jpg

Kari Jordan

Vice ordförande

f. 1956, bergsråd, ekonom

Koncernchef för Metsä Group, styrelseledamot i Varma sedan 2013, mandatperioden utgår 2016

Styrelseordförande i Metsä Board Oyj, Metsä Tissue Oyj, Metsä Fibre Oyj och Centralhandelskammaren, vice ordförande i Finlands Näringsliv EK rf samt styrelseledamot i Skogsindustri rf; därtill styrelseledamot i åtskilliga stiftelser och föreningar. *

Kari Jordan 5_4058#3F2A5D39.jpg

Mikko Mäenpää

Vice ordförande

f. 1954, juris kandidat

Ordförande i Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, styrelseledamot i Varma sedan 2000

Medlem i Pensionsskyddscentralens representantskap, medlem i Ekonomiska Rådet, styrelseledamot i Nordens Fackliga Samorganisation och Europas Fackliga Samorganisation samt förvaltningskommittéledamot i Trade Union Advisory Committee to the OECD.

Ledamotskapet upphörde 31.12.2013.

Mikko_maenpaa.jpg

Riku Aalto

f. 1965, magister i administrativa vetenskaper

Ordförande i Metallarbetarförbundet rf, styrelseledamot i Varma sedan 2012, mandatperioden utgår 2014

Styrelseordförande i VVO-koncernen Abp, ordförande för delegationen Industrins Löntagare, styrelseledamot i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Työväen Opintorahasto och VR-Group Ab samt förvaltningsrådsledamot i Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Riku-Aalto.jpg

Mikael Aro

f. 1965, eMBA

Verkställande direktör för VR-Group Ab, styrelseledamot i Varma sedan 2010, mandatperioden utgår 2015

Styrelseordförande i Nordic Cinema Group samt styrelseledamot i Finlands Näringsliv EK rf, Nationalteatern, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, Altia Abp, Finsk-ryska handelskammarföreningen – FRHK rf och East Office of Finnish Industries.*

Mikael_Aro.jpg

Johanna Ikäheimo

f. 1968, magister i administrativa vetenskaper

Styrelseordförande i Lappset Group Ab, styrelseledamot i Varma sedan 2009, mandatperioden utgår 2016

Styrelseordförande i FEPI - Federation of European Play Industry och styrelseledamot i Kunnan Taitoa Oy.*

Johanna_ikaheimo.jpg

Ari Kaperi

f. 1960, ekonomie magister

Vice verkställande direktör för Nordea Bank AB (publ), styrelseledamot i Varma sedan 2010, mandatperioden utgår 2015

Styrelseordförande i Finansbranschens Centralförbund FC, vice styrelseordförande i Finlands Näringsliv EK samt medlem i delegationerna för Centralhandelskammaren, Turun Yliopistosäätiö, Näringslivets delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA.*

Ari_kaperi.jpg

Lasse Laatunen

f. 1950, juris kandidat

Direktör, Arbetsmarknaden, Finlands Näringsliv EK, styrelseledamot i Varma sedan 1998, mandatperioden utgår 2015

Styrelseledamot i Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF) och Folkpensionsanstalten.

Lasse_laatunen.jpg

Karsten Slotte

f. 1953, diplomekonom

Styrelseledamot i Varma sedan 2009, mandatperioden utgår 2014

Styrelseledamot i Onninen Oy, Fiskars Abp, Oriola-KD Oyj, Onvest Oy, Royal Unibrew A/S, Finsk-svenska handelskammaren och TT-stiftelsen samt styrelseordförande i Northforce Oy.

Karsten_slotte.jpg

Kari Stadigh

f. 1955, diplomingenjör, diplomekonom

Koncernchef för Sampo Abp, styrelseledamot i Varma sedan 2008

Styrelseordförande i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och If Skadeförsäkring Holding AB (publ.), vice styrelseordförande i Finansbranschens Centralförbund FC och Finlands Näringsliv EK samt styrelseledamot i Nokia Abp och Nordea Bank AB.*

Ledamotskapet upphörde 31.12.2013

Kari_stadigh.jpg

Kai Telanne

f. 1964, ekonomie magister

Verkställande direktör för Alma Media Abp, styrelseledamot i Varma sedan 2009, mandatperioden utgår 2014

Styrelseordförande i Talentum Abp och styrelseledamot i Teleste Abp.*

Kai_telanne.jpg

Veli-Matti Töyrylä

f. 1953, ekonom

Kundansvarig direktör, Nordea Bank Finland Abp, Nordeas Organisationsbank, styrelseledamot i Varma sedan 2011, mandatperioden utgår 2016

Styrelseordförande i stödstiftelsen för ekonomiska och tekniska vetenskaper KAUTE samt medlem i pensionsarbetsgruppen vid AKAVA rf.

Velimatti_toyryla.jpg

Ersättare

Mikko Ketonen

f. 1945, ekonom

Ersättare sedan 1998, mandatperioden utgår 2016

Styrelseordförande i TS-Yhtymä Oy, Priimus Group Oy, Hansaprint Oy och Salon Seudun Sanomat Oy.*

Mikko_ketonen.jpg

Arto Kuusiola

f. 1952, ekonomie magister

Ekonomidirektör och medlem i ledningsgruppen vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, ersättare sedan 2012, mandatperioden utgår 2016

Styrelseordförande i bostadsstiftelsen Asuntosäätiö samt medlem i International Trade Union Confederations (ITUC) Internal Auditor och International Solidarity Management Board.

Arto-Kuusiola.jpg

Liisa Leino

f. 1960, industriråd, pedagogie magister

Styrelseordförande och verkställande direktör för Leinovalu Oy, ersättare sedan 2011, mandatperioden utgår 2016

Styrelseledamot i Metsä Board Oyj, Rautaruukki Abp, Elomatic Ab, Partiovaruste Oy och Teknologiindustrin rf samt medlem i delegationerna vid Näringslivets Delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA.*

Liisa_leino.jpg

Nya styrelseledamöter från 1.1.2014 (förvaltningsrådets beslut 3.12.2013):

Petri Niemisvirta, f. 1970, juris kandidat
Verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, mandatperioden utgår 2014

Jari Paasikivi, f. 1954, ekonomie magister
Verkställande direktör för Oras Invest Ab, mandatperioden utgår 2016

Antti Palola, f. 1959, sjökapten
Ordförande i Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, mandatperioden utgår 2015

 

Symbolen * i förteckningen ovan innebär att styrelseledamoten i fråga hör till den operativa ledningen i ett av Varmas betydande kundföretag; de övriga ledamöterna är oavhängiga på det sätt som avses i koden för bolagsstyrning (rekommendation nr 15).