Varma

Förvaltningsrådsledamöternas arvoden

År 2013 sammanträdde förvaltningsrådet tre gånger. I sammanträdena deltog i genomsnitt 69 procent av ledamöterna. Tabellen nedan anger uppgifterna per ledamot för 2013.

Bolagsstämman fattar beslut om arvodena för förvaltningsrådets ledamöter. Årsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 5 000 euro, för vice ordförandena 3 800 euro och för övriga ledamöter 2 500 euro. Dessutom betalas till förvaltningsrådets ledamöter ett mötesarvode på 300 euro.

Ledamöterna i förvaltningsrådet är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift betalas på arvodet.

Varmas förvaltningsråd 2013 – deltagande och arvoden
Förvaltnings-Mötes- och
rådets möten,Val-Års-utskotts-Samman-
Namndeltagandeutskottetarvode, €arvoden, €lagt, €
Ordförande
Tapio Kuula2/33/35 0001 5006 500
Viceordförande
Martti Alakoski3/33/33 8001 8005 600
Jari Paasikivi3/33/33 8001 8005 600
Ledamöter
Juri Aaltonen2/32 5006003 100
Berndt Brunow3/32 5009003 400
Petri Castrén2/21 8756002 475
Erkki Etola1/32 5003002 800
Stig Gustavson0/32 5002 500
Ilkka Hallavo1/1625300925
Tauno Heinola2/32 5006003 100
Tapio Korpeinen2/32 5006003 100
Päivi Kärkkäinen3/32 5009003 400
Olli Luukkainen2/32 5006003 100
Ilkka Nokelainen3/32 5009003 400
Lauri Peltola2/21 8756002 475
Hannu Penttilä2/32 5006003 100
Antti Piippo0/1625625
Juhani Pitkäkoski0/21 8751 875
Markus Rauramo0/1625625
Pertti Saarela3/32 5009003 400
Kari Sairo3/32 5009003 400
Mika Seitovirta1/32 5003002 800
Saana Siekkinen3/32 5009003 400
Antti Sippola3/32 5009003 400
Jorma J. Takanen2/32 5006003 100
Arja Talma0/21 8751 875
Leena Vainiomäki2/21 8756002 475
Kari Virta2/32 5006003 100
Anssi Vuorio2/32 5006003 100
Satu Wrede2/21 8756002 475
Göran Åberg2/32 5006003 100