Varma

Webbplats om finländskt arbete samlar in tankar om arbetshälsa

Varma förde en kampanj för gott arbete även under 2013. På webbplatsen Hyvää työtä utredde vi hur de anställda har det i Finland och hur de mår i sitt arbete.

Webbplatsen går ut på att varje besökare kan plantera ett träd som beskriver hans eller hennes egen arbetshälsa. Det gör det möjligt att analysera arbetslivet ur olika synvinklar och jämföra hur andra människor i samma bransch eller landskap har det.

Enkäten på webbplatsen avslöjade att det finns en hel del som behöver utvecklas i arbetslivet: bland de svar som samlades in hösten 2013 blev medeltalet för arbetshälsan i Finland 6,3.

Besökarna ombads också ge sin åsikt om vad som är bra och vad som är dåligt i deras eget arbetsliv.

– Ett bra arbetsliv är en miljö där människorna uppmuntrar varandra, är flexibla mot varandra och framför allt kommer ihåg att säga tack och ge beröm!, skriver en besökare.

Skogen på webbplatsen Hyvää työtä växer hela tiden. Plantera gärna ett eget träd där så får du en bild av din arbetshälsa.