Varma

Nyckeltal 2013

20132012
Premieinkomst, mn €4 258,04 230,7
Utbetalda pensioner, mn € 1) 4 786,74 500,5
ArPL-försäkrade 31.12491 400498 500
FöPL-försäkringar39 81041 280
Pensionstagare333 700331 400
Placeringar, mn €37 718,134 406,0
Placeringsintäkter, mn €3 160,12 492,3
Avkastning på investerat kapital, %9,07,7
Totalresultat, mn €1 558,51 201,4
Omkostnadsresultat, mn €32,021,2
Driftskostnader av omkostnadsinkomsten, %76,084,0
Överföring till kundåterbäringar, mn €105,078,0
% av ArPL-lönesumman0,60,4
Ansvarsskuld, mn €31 399,129 766,6
Solvenskapital, mn €9 139,77 716,3
Solvenskapital/ansvarsskuld, % 2) 31,628,0
Solvenskapital/solvensgräns2,22,4
Antal anställda 31.12558567
1)Före avdrag av erhållna ansvarsfördelningsersättningar
2)Relationstalet har räknats ut i % av den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen