Varma

Ett lyckat år för hedgefonderna

Sammanlagt 16 (16) procent av Varmas placeringar bestod av övriga placeringar, dvs. hedgefonder, 13 procent, inflationsbundna placeringar, 3 procent, och en tämligen liten råvaruposition. Placeringarna gav en avkastning på 4,5 (6,0) procent.

Hedgefondernas avkastning var 8,8 (6,8) procent. Avkastningen utvecklades i jämn takt och fluktuerade inte nämnvärt. Placeringarna i hedgefonder är nästan helt och hållet noterade i dollar. Avkastningen minskade något på grund av förändringarna i eurokursen, och med beaktande av valutaförändringarna var hedgefondernas avkastning 11,2 procent. Avkastningen för fem år har varit jämn och mycket god, 12,1 procent, vilket har förbättrat Varmas totala avkastning avsevärt.

De inflationsbundna placeringarna inkluderar inflationsbundna obligationer som emitterats av stater med god kreditvärdighet. Dessa placeringar gav en avkastning på -8,2 (6,5) procent. Avkastningen påverkades av att de reella räntorna steg och av att inflationen dämpades. Lånen har oftast lång maturitet, och deras kapitalvärden försvagades därför av de stigande reella räntorna och den sjunkande inflationen.