Varma

Placeringarna grupperade enligt risk

Avkast-Avkast-
Riskför-Riskför-ningning
delningdelningMWRMWRVolati-
12/201312/20121–12/20131–12/2012litet
mn €%mn €%%%24 mån
Ränteplaceringar10 6242810 666311,24,4
Lånefordringar2 02652 44173,33,2
OECD/EES-statsobligationer3 869104 05212-1,83,62,3 2)
Företagsobligationer5 363145 347163,08,1
Penningmarknadsinstrument
och depositioner
-635-2-1 175-3-0,40,7
Aktieplaceringar14 7563911 7273421,814,5
Noterade aktier11 579318 5672523,714,913,2
Kapitalplaceringar2 17562 394712,113,0
Onoterade aktier1 0023766226,715,5
Fastighetsplaceringar4 304114 463133,14,5
Direkta fastighetsplaceringar3 739103 961122,04,6
Fastighetsplaceringsfonder
och kollektiva investeringar
5651503111,63,1
Övriga placeringar6 157165 640164,56,0
Hedgefonder4 850133 779118,86,81,8
Råvarufonder20112891
Övriga placeringar1 10631 5715-6,36,0
Placeringar sammanlagt35 8409532 496949,07,73,3
Effekt av derivat 1)1 87851 9106
Placeringar till gängse värde sammanlagt37 71810034 406100
Den modifierade durationen för alla obligationer är 4,1.
1)Inkluderar effekten av derivat på differensen mellan risk- och basfördelning.
2)Volatiliteten har beräknats utifrån alla obligationer (inte bara statsobligationer).