Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos
Balansräkning
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
31.12, mn €2014201320142013
AKTIVA
Immateriella tillgångar
Övriga utgifter med lång verkningstid14,622,114,622,1
Placeringar
Fastighetsplaceringar
Fastigheter och fastighetsaktier1 853,62 017,82 579,82 872,8
Lånefordringar hos företag inom samma koncern822,5949,3
2 676,12 967,12 579,82 872,8
Placeringar i företag inom samma koncern
Aktier och andelar i företag inom samma koncern4,34,30,80,8
Aktier och andelar i intresseföretag352,1248,5477,2301,1
356,3252,7478,0301,9
Övriga placeringar
Aktier och andelar18 204,515 374,618 220,615 390,7
Penningmarknadsinstrument8 092,69 911,58 092,69 911,5
Fordringar på inteckningslån309,6362,6309,6362,6
Övriga lånefordringar1 210,91 599,71 210,91 599,7
27 817,527 248,327 833,727 264,5
30 850,030 468,230 891,530 439,1
Fordringar
Vid direktförsäkringsverksamhet
Hos försäkringstagare156,5179,6156,5179,6
Övriga fordringar
Övriga fordringar806,3396,71 083,2412,7
962,8576,31 239,8592,3
Övriga tillgångar
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier2,32,72,32,7
Övriga materiella tillgångar0,90,90,90,9
3,23,63,23,6
Kassa och bank677,3620,1402,0606,5
680,5623,7405,2610,1
Aktiva resultatregleringar
Räntor och hyror111,0140,4112,1141,4
Övriga aktiva resultatregleringar8,620,78,720,9
119,6161,2120,7162,3
AKTIVA SAMMANLAGT32 627,531 851,432 671,831 825,9
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
31.12, mn €2014201320142013
PASSIVA
Eget kapital
Garantikapital11,911,911,911,9
Övriga fonder89,084,589,084,5
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder0,40,4149,3-53,7
Räkenskapsperiodens vinst/förlust5,95,2-102,023,6
107,2102,0148,266,4
Minoritetsandel14,514,1
Försäkringsteknisk ansvarsskuld
Premieansvar16 960,617 028,016 960,617 028,0
Ersättningsansvar15 109,014 371,215 109,014 371,2
32 069,731 399,132 069,731 399,1
Skulder
Av direktförsäkringsverksamhet7,79,97,79,9
Övriga skulder403,6321,1392,2316,8
411,3331,0399,9326,7
Passiva resultatregleringar39,319,339,619,5
PASSIVA SAMMANLAGT32 627,531 851,432 671,831 825,9