Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos
Resultatanalys
31.12, mn €20142013201220112010
Resultatets uppkomst
Försäkringsrörelsens resultat64,114,5-9,2-35,0145,1
Placeringsverksamhetens resultat till verkligt värde1 125,51 511,91 189,4-1 378,01 874,0
+Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde2 698,93 160,12 492,4-711,03 277,8
-Avkastningskrav på ansvarsskulden-1 573,4-1 648,3-1 303,0-667,1-1 403,9
Omkostnadsresultat33,432,021,235,335,4
Totalresultat1 223,01 558,51 201,4-1 377,72 054,5
Disposition av resultatet
till förändring av solvensen1 106,01 453,51 123,4-1 450,71 965,4
till förändring av utjämningsbeloppet61,910,5-12,6-38,1142,1
till förändring av det ofördelade tilläggs-
försäkringsansvaret
-548,6228,4-483,4-753,1-324,9
till förändring av värderings-
differenserna
1 586,81 209,31 615,0-664,62 143,9
till räkenskapsperiodens vinst5,95,24,35,04,3
till överföringar till kundåterbäringar117,0105,078,073,089,0
Sammanlagt1 223,01 558,51 201,4-1 377,72 054,4