Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos
Solvens
Solvenskapitalet och dess gränser (i % av den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen)20142013201220112010
Solvensgräns15,814,511,89,913,3
Solvenskapitalets maximibelopp 1)63,157,847,139,653,2
Solvenskapital före utjämningsbelopp 2)30,127,7
Solvenskapitalet (solvensgrad) 3)34,031,628,024,830,8

1) Verksamhetskapitalets maximibelopp till och med 2012.
2) Redovisas från och med 2013.
3) Verksamhetskapitalet till och med 2012 beräknat utifrån vid tidpunkten gällande bestämmelser (motsvarande princip gäller även andra solvensnyckeltal).