Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos
Resultaträkning
ModerbolagetModerbolagetKoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2014201320142013
Försäkringsteknisk kalkyl
Premieinkomst4 343,64 258,04 343,64 258,0
Intäkter av placeringsverksamheten4 782,13 815,64 633,73 780,0
Ersättningskostnader
Utbetalda ersättningar-4 701,5-4 489,6-4 701,5-4 489,6
Totalförändring i ersättningsansvaret-737,9-855,0-737,9-855,0
-5 439,4-5 344,6-5 439,4-5 344,6
Förändring i premieansvaret
Totalförändring67,4-777,567,4-777,5
67,4-777,567,4-777,5
Driftskostnader-77,9-75,6-77,9-75,6
Kostnader för placeringsverksamheten-3 663,1-1 864,8-3 644,8-1 849,2
Försäkringstekniskt resultat12,711,0-117,4-9,0
Annan än försäkringsteknisk kalkyl
Försäkringstekniskt resultat12,711,0-117,4-9,0
Andel av intresseföretagens vinst22,238,4
Inkomstskatter för den egentliga verksamheten
Skatter för räkenskapsperioden-6,8-5,8-6,8-5,8
Vinst/förlust av egentlig verksamhet efter skatter5,95,2-102,023,6
Minoritetsandelen av räkenskapsperiodens resultat0,00,0
Räkenskapsperiodens vinst/förlust5,95,2-102,023,6