Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

Starkt år,
goda resultat

Varma uppvisar starka ekonomiska siffror just nu. Vi behöver
en stark solvens, lönsamma placeringar och en effektiv verksamhet
för att kunna fullgöra vår grundläggande uppgift – att trygga pensionerna.
Resultaten av vår verksamhet syns i det finländska arbetslivet,
i våra kunders vardag och i deras intjänade pension.

 

Bläddra nedåt

Här kan du läsa om Risto Murtos syn på de ekonomiska utsikterna och Varmas resultat.

Starkt utgångsläge inför framtiden

Varma har ett resultatrikt år bakom sig, vilket bevisas av våra rekordhöga siffror i fråga om såväl placeringsmedlen, solvenskapitalet som kundåterbäringarna. Vi kommer att behöva vår starka risktolerans år 2015, då vår miljö präglas av nollräntor och en lam ekonomisk tillväxt.

Läs hela artikeln

År 2014 i siffror

År 2014 var ett rekordår för Varma i flera avseenden: placeringsmedlen steg för första gången till 40,0 miljarder och solvenskapitalet till 10,3 miljarder euro. De starka siffrorna är resultatet av ett bra placeringsår: placeringarna avkastade 2,7 miljarder euro, dvs. 7,1 %. Också premieinkomsten och driftskostnadseffektiviteten utvecklades positivt.

Se nyckeltalen för 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014

  • 40 039 miljoner euro Placeringar
  • 7,1 % Avkastning på placeringarna
  • 10 252 miljoner euro Solvenskapital
  • 117 miljoner euro Kundåterbäringar
  • 5 010 miljoner euro Utbetalda pensioner

Gå till avsnittet Bokslut