Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2014

  • Totalresultatet var 1 223 (1 558) miljoner euro, och balansomslutningen enligt verkliga värden 40,6 (38,3) miljarder euro.
  • Varma hade den högsta solvensen av alla centrala arbetspensionsbolag: 10 252 (9 140) miljoner euro, dvs. 34,0 (31,6) % av ansvarsskulden.
  • Placeringarna avkastade 7,1 (9,0) %, och placeringarnas marknadsvärde uppgick till 40,0 (37,7) miljarder euro. 
  • Bolagets omkostnadsresultat var 33,4 (32,0) miljoner euro.