Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Driftskostnader

För de driftskostnader som täcks med omkostnadsinkomsten i försäkringsavgiften använde Varma 75 (76) % av de erhållna omkostnadsdelarna som ingår i arbetspensionsförsäkringsavgifterna. Hanteringen av driftskostnaderna utgör ett centralt mål, och Varma satsar också på att utveckla verksamhetens effektivitet. En effektiv verksamhet gagnar kunderna i form av kundåterbäringar. Varma strävar efter att förvalta både nuvarande och framtida pensionstagares tillgångar så effektivt som möjligt. 

Varma_graafit_2014_SWE5.png

Högre effektivitet förutsätter förutom skalekonomi även kontinuerlig kontroll av personalresurserna och i synnerhet datasystemskostnaderna, eftersom dessa står för merparten av Varmas drifts­kostnader. De totala driftskostnaderna hölls på samma nivå som året innan och uppgick till 142 (143) miljoner euro. 

Varma deltar aktivt i administrationen av arbetspensionsanstalternas gemensamma datasystem och förutsätter såväl kostnadseffektivitet som transparens i kostnaderna.